... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

J.A.M. de Koning
Naam Coby de Koning
Adres Frank van Borselenstraat 18
Postcode 2613 NL
Woonplaats Delft
(neven)Functies

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te 's Gravenhage bij DPZ, bureau Landelijke Taken
Vrijwilligster hospice Delft, Zonnebloem Delft en voorzitter VvE appartementengebouw Frank van Borselenstraat
Lid platform Spoor en BVOW
Lid van de raad van afgevaardigden bij de Laatste Eer

Telefoon 015 2627404
Mobiel 06 45640125
E-mail
Functie Commissielid/niet-raadslid
Diversen

Commissielid/niet-raadslid sinds:
april 2014

Twitter: @cobydekoning1

Beleidsterreinen: Gezondsheidszorg/Wmo; onderwijs/jeugd

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Dat Delft (en de daarin opgenomen wijken) een open, warme stad is en waar de Delftse burger (jong en oud) zich welkom voelt. Dat elke inwoner zowel  sociaal als gezond en financieel zelfstandig kan leven binnen de figuurlijke stadswallen.

Wat kunt u van mij als commissielid/niet-raadslid verwachten?
Ik wil m’n best doen om voor de Delftse burger eruit te halen wat er inzit, ondanks de situatie waar Delft inzit op sociaal, verzorging en financieel gebied. Zo mogelijk een luisterend oor zijn en een door-geef-luik.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Wilhelminapark

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: