Ken uw raadslid

J.A.M. de Koning
Naam Coby de Koning
Adres Frank van Borselenstraat 18
Postcode 2613 NL
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te 's Gravenhage
  • Lid van de raad van afgevaardigden  Laatste Eer
  • Kerngroeplid coöperatie Deelstroom
  • Vrijwilliger bij de Zonnebloem
  • Vrijwilligster hospice Delft
Telefoon 015 2627404
Mobiel 06 45640125
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
maart 2018

Twitter: @cobydekoning1

Beleidsterreinen: Gezondsheidszorg/Wmo; onderwijs/jeugd

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Dat Delft (en de daarin opgenomen wijken) een open, warme stad is en waar de Delftse burger (jong en oud) zich welkom voelt. Dat elke inwoner zowel  sociaal als gezond en financieel zelfstandig kan leven binnen de figuurlijke stadswallen.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Ik wil m’n best doen om voor de Delftse burger eruit te halen wat er inzit, ondanks de situatie waar Delft inzit op sociaal, verzorging en financieel gebied. Zo mogelijk een luisterend oor zijn en een door-geef-luik.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Wilhelminapark

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties