Ken uw raadslid

I.C.  Lips
Naam Ingrid Lips
Adres Zaagbekhof 3
Postcode 2623 MK
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Senior Beleidsmedewerker Minters
Mobiel 06-30933584
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
maart 2014

Twitter: @IngridLips

Beleidsterreinen: Zorg, Jeugdhulp, Welzijn, Wonen en de wijk Tanthof

Wat wil ik voor Delft  bereiken?
Iedereen kan naar eigen vermogen meedoen: iedereen hoort er bij. Mensen kunnen hun zorg (samen met familie) inrichten naar hun bestaan. De jeugdhulp is er op gericht om samen met het gezin en met respect voor de culturele normen en waarden oplossingen te bieden in de thuissituatie.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Alle beleidsstukken en cijfers zeggen weinig zonder te weten wat er leeft in de stad.  Graag ga ik in gesprek met belanghebbenden en betrokken Delftenaren. Samen met hen wil ik als raadslid kansen benutten en op  zoek naar effectieve, preventieve en betaalbare oplossingen om bovenstaande doelen te realiseren.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Tanthof Oost - waar ik woon -  is mijn favoriete plek in Delft vanwege  de stilte en het groen in en om de buurt.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties