Ken uw raadslid

W.M. van Geenen
Naam Ineke van Geenen
Adres p/a Fractie CDA, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
Mobiel 06-28552319
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
april 2010

Twitter: @geeneni

Beleidsterreinen: WMO, Jeugdzorg, Participatiewet. Decentralisaties

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Dat de veranderingen in de zorg op zo’n manier worden georganiseerd dat ze ook werkelijk de opbrengst hebben die wij ooit wilden. De veranderingen zijn tot stand gekomen omdat  mensen de eigen regie willen behouden, meer zeggenschap willen over zorgaanbod en zorgaanbieder, dat er kortom niet meer over de hoofden van mensen wordt beslist wat wel of niet goed voor hen zou zijn. Helaas zijn de veranderingen in zorg en welzijn teveel in het licht van de bezuinigingen komen te staan. Ik wil terug naar de basis van de veranderingen waarbij we inderdaad betere kwaliteit voor minder geld kunnen garanderen als de stad, de wijk en de zorg wordt teruggegeven aan de mensen zelf. Wij willen faciliteiten om onze stad weer zelf vorm te geven en de zorg creatief aanvullen met talentontwikkeling voor jongeren en techniek als ondersteuning voor het verantwoord zelfstandig wonen. Dit, vanuit de mensen zelf in nieuwe leef en woonvormen.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
U kunt dus van mij verwachten dat ik kritisch zal zijn op wat  het stadsbestuur wil opleggen aan de burger, als professionele zorgorganisaties een eenzijdig aanbod ontwikkelen. Een oplossing voor de vele kinderen die worden gediagnosticeerd met bijvoorbeeld ADHD is dat zij gezond op kunnen groeien als zij zich kunnen richten op hun talent. Dat kan sport zijn, schrijven, muziek maken en dansen. Dat is dus meer dan het aanbieden van (zware) jeugdzorg en pillen. Sterker nog dat is een beter alternatief.
Om ook talentontwikkeling als oplossing voor problemen van kinderen in te kunnen zetten moeten we echt de schotten en geldpotjes  op een hoop gooien en herverdelen. Hiervoor zet ik mij al jaren in; voor integrale kijk op welzijn en gezondheid en buiten de gebaande paden oplossingen zoeken zodat wij allemaal als zelfstandige burgers kunnen leven.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Het Delftse Hout. Dit prachtig stukje groen in Delft geeft rust en laat je weer genieten van wat de natuur te bieden heeft. Daarna de stad in te lopen maakt de ervaring compleet.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties