Ken uw raadslid

H.J.  Schuurman
Naam Harjo Schuurman
Adres p/a Fractiekamer D66, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies

Medewerker 't Postkantoor

E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
juni 2018

Twitter: @SchuurmanHarm

Beleidsterreinen: Jeugd, onderwijs, zorg en Sport

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Ik wil bereiken dat Delft voor haar inwoners een fijne stad blijft om in te leven. Een plek waar kinderen kunnen opgroeien, talent zich kan ontwikkelen op het gebied van onderwijs en sport en er goede zorg is voor hen die dit nodig hebben.
Ik heb de stellige overtuiging dat wanneer we als individu onze verantwoordelijkheid nemen, we een kansrijke en innovatieve samenleving vormen die Delft zo bijzonder maakt.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Dat ik in al mijn werkzaamheden als raadslid het belang van de stad en haar inwoners voorop zal stellen. Ik ben mij er van bewust dat niet iedereen het even goed getroffen heeft. Juist voor hen die het extra hard nodig hebben wil ik er zijn in de raad.

Mijn favoriete plek in Delft is:
De oude, prachtige binnenstad.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties