Ken uw raadslid

H.G.C. van Adrichem
Naam Harry van Adrichem
Adres Buitenwatersloot 131
Postcode 2613 TC
Woonplaats Delft
(neven)Functies

Penningmeester van St. Soc. Voorz.fonds gemeentepersoneel Delft
Penningmeester van personeelsvereniging Hoogheemraadschap van Delfland
Penningmeester van Belangenvereniging Olofsbuurt-Westerkwartier

Telefoon 015 2123076
Mobiel 06 28415997
E-mail
Functie Commissielid
Diversen

Commissielid sinds:
augustus 2012

Beleidsterreinen: Financiën, hoe krijg je het voor elkaar om een prachtige zorgzame stad te krijgen met lage woonlasten voor de bewoners. Dat Stadsbelangen mij hier voor gevraagd heeft, heeft puur te maken met het feit dat ik bij het Hoogheemraadschap van Delfland werk op de afdeling financiën. Ik kijk toch op een bepaalde manier naar de cijfers zoals die door het college gepresenteerd worden.  Zoek onderbouwingen en  stel kritische vragen. Waar ik mijzelf ook heel erg bij betrokken voel is het wijk en buurtwerk.

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Ik wil voor de stad bereiken dat bestuurders luisteren naar de wensen van onze bewoners.  Eigenlijk ben ik daar al mee begonnen toen het bestuur van de gemeente Delft van plan was om de wijken Westerkwartier en Olofsbuurt te slopen. Er was veel weerstand tegen de sloopplannen en gelukkig is heel veel blijven staan. Ook was ik één van de oprichters van de Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier. Opnieuw opkomen voor de belangen van de bewoners in eerste instantie tegen de invoering van het bewonersparkeren maar later ook voor de verbetering van de leefomgeving (bijvoorbeeld tegengaan van de verloedering van het Wilhelminapark.)

Wat kunt u van mij als commissielid verwachten?
Opnieuw, mogelijk een herhaling van het bovenstaande. Luisteren naar de wensen van de bewoners. Ik vind het jammer dat het niet gelukt is om raadslid  te worden na de verkiezingen in 2014. Als het gelukt was – had ik mijn huidige baan geheel of gedeeltelijk kunnen opgeven- dan had ik extra veel tijd gehad om de wijken in te gaan. Meer met bewoners kunnen praten . Betrokken zijn en opkomen voor de bewoners die hulp nodig hebben.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Westerkwartier en Olofsbuurt. Een vroegere arbeiderswijk met een uiterst gemêleerd gezelschap . Ouderen, studenten en jonge gezinnen, een buurt waar mensen oog voor elkaar hebben. Waar je kunt rekenen op je buren. In onze wijk zal niemand 3 maanden dood in huis liggen.

Werkzaamheden binnen de gemeentepolitiek:

Pagina opties