... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

F.P.  Bentvelsen
Naam Falco Bentvelsen
Adres Prof. Evertslaan 148
Postcode 2628 XZ
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Nestor complex Tienstraflat, DUWO
Mobiel 06 40875359
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds
november 2015

Twitter: @Falco_Bent

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Een Delft waar we trots op kunnen zijn.
De beslissingen die de raad nu neemt zullen effect hebben voor de komende decennia. Delft is een prachtige stad waar altijd iets te doen is. Het valt me echter wel op dat er nog steeds zaken te verbeteren zijn. Zo zijn er veel plekken, zoals het station, waar nog te weinig goede fietsenstallingen zijn. Om fietsen aantrekkelijk te houden, zijn daar goede voorzieningen voor nodig. Verder moet de technische kennis die in de stad aanwezig is benut worden door het blijven stimuleren van kenniseconomie. De zorgtaken die de gemeente van het Rijk heeft gekregen krijgen ook mijn blijvende aandacht.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Enthousiasme en betrokkenheid voor onze stad. Niet nee roepen, maar constructief met mensen en partijen in dialoog gaan om zo samen Delft nóg een beetje mooier te maken.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Het Marktplein.
Op deze grandioze plek die historie ademt is altijd iets te beleven.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: