... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

D.G.C. van Dis
Naam David van Dis
Adres p/a Fractiekamer CDA, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Beleidsmedewerker CDA Tweede Kamerfractie
Mobiel 06-45588516
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
april 2012

Twitter: @DavidvanDis

Beleidsterreinen: Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening, Spoorzone/Nieuw Delft, Wonen en Vastgoed

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Ik wil dat Delft haar schoonheid behoud. Delft kent veel mooie plekken van historische waarden en er heerst op verschillende plaatsen in de stad een gemeenschapszin die van onschatbare waarde is, bijvoorbeeld bij verenigingen. Voor die combinatie van historie en saamhorigheid wil ik mij graag inzetten.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
U kunt van mij verwachten dat ik op een open en transparante manier politiek bedrijf. Ik zal naar u luisteren, maar u niet altijd uw zin geven. Uw belang en mening zal ik wel altijd een plaats geven bij het maken van keuzes. En daar kunt u mij dan vervolgens weer op afrekenen.

Mijn favoriete plek in delft is:
Zowel de historische binnenstad als de Delftse Hout.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: