Ken uw raadslid

C.M.  Bij de Vaate
Naam Catherine Bij de Vaate
Adres Handboogstraat 16
Postcode 2613 RA
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Lid van het Experts' Forum van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
  • Lid van het Vrouwen in Delft Platform
  • Lijstduwer (nr. 32) op de lijst van Water Natuurlijk Delfland, in het kader van de waterschapsverkiezingen
  • Algemeen bestuurslid Stichting ballet- en dansonderwijs Nootdorp
Mobiel 0641648435
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
maart 2018

Twitter: https://twitter.com/catherinebdv

Beleidsterreinen: Werk en inkomen. Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding, Emancipatie, Integratie en inburgering, Onderwijs, Jeugd, Wijk: Hof van Delft

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Niet vanaf de zijlijn blijven roepen maar er zelf er iets aan doen. Dat is me met de paplepel ingegoten door mijn (Franse) ouders. Wat laat mijn hart sneller kloppen? Als ik echt het verschil kan maken. Ik geloof dat ieder individu een eigen unieke mix van talenten en dromen heeft. Ik wil dat mensen de kans krijgen om die dromen te leven en zich te ontplooien. Daarbij hoort een open samenleving die ruimte en mogelijkheden geeft.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Hoe moet Delft er uit zien als we de stad aan de volgende generatie doorgeven? Durven we onszelf te onderscheiden door voorop te lopen?
Delft is de plek van technische én sociale innovatie, door de geschiedenis heen, en zeker ook vandaag. Die wil om dingen beter te maken en het voortouw te nemen in de strijd tegen tweedeling. Dit is mijn  motivatie.   

Mijn favoriete plek in Delft is:
Buitenwatersloot

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties