Ken uw raadslid

C.F.  Osepa
Naam Cheraldine Osepa
Adres p/a Fractiekamer GroenLinks, Markt 87
Postcode 2611 GS
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Manager/directeur Ubuntu Wellness Universe
  • Voorzitter bewonerscommissie Vrijmoedhof
  • Lid van Maria van Jesse Gilde
  • Lid Ruilkring Delft
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

raadslid sinds:
januari 2020

Beleidsterreinen: Sociaal Domein: Emancipatie, Werk en Inkomen, Schuldenproblematiek. Inclusiviteit en diversiteit, wijkparticipatie. Toerisme

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Graag lever ik een bijdrage aan een Delft die zorgdraagt voor haar burgers ,  ze ondersteunt en helpt meedenken hoe een duurzame kwaliteit van leven voor iedereen bereikt kan worden. Een stad met eerlijke kansen voor iedereen , een mooie stad voor iedereen  en gastvrij voor bezoekers.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Aandacht voor uw verhaal, daadkracht bij het meedenken naar oplossingen, betrokkenheid en focus op onderlinge verbinding.

Mijn favoriete plek in Delft is:
Een bankje aan de oever van de Oostpoort .

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties