Ken uw raadslid

A.J.  Stoop
Naam Bram Stoop
Adres Chilipad 39
Postcode 2622 AZ
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Projectleider Stichting de TRIX
  • Bestuurder Stichting Wiec
Mobiel 06-17437565
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
maart 2014

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Mijn standpunten over WMO, welzijn, armoede en integratie beleid verwoorden. Het gaat mij niet zo zeer over bereiken van iets maar wat naar mijn mening het beste is voor de Delftenaar namens wie ik namelijk spreek. Voor mij is wat ik zelf bereik niet belangrijk maar meer, voor wie ik het doe.

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek:

Pagina opties