Ken uw raadslid

B. van Overbeeke
Naam Boris van Overbeeke
Adres Martinus Nijhofflaan 2-d15
Postcode 2624 ES
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Student TU Delft
  • Student Universiteit Leiden
Mobiel 0633309015
E-mail
Functie Commissielid/niet-raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
Juni 2016

Twitter: @bvanoverbeeke

Beleidsterreinen: (kennis)economie en cultuur

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Dat Delft een vooruitstrevende stad blijft met kansen voor iedereen. De innovatie en het initiatief van de TU sijpelen door naar alle uithoeken van de stad en de culturele historie wordt doorgezet naar de toekomst.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Dat ik bij iedere afweging die ik maak de vrijheid van mensen om hun leven naar eigen inzicht in te vullen voorop stel. Ik verlies hierbij nooit uit het oog dat sommigen het beter getroffen hebben dan anderen.

Mijn favoriete plek in Delft is:
aan de gracht, in de historie en naar de toekomst

Pagina opties