... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

A.H.  Hekker
Naam Aletta Hekker
(neven)Functies

Lid van het landelijk bestuur D66 (onbezoldigd)

Telefoon 14015
E-mail
Diversen

Kijk op delft.nl voor meer informatie over het college van b&w

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: