... Ken uw raadslid

Ken uw raadslid

A.  Meuleman
Naam Aad Meuleman
Adres Burgemeestersrand 182
Postcode 2625 NZ
Woonplaats Delft
(neven)Functies
  • Werkzaam bij UWV
  • Bestuurslid Stichting Hard(t) voor KWF
Telefoon 015-2613523
Mobiel 06-22916803
E-mail
Functie Raadslid
Diversen

Raadslid sinds:
april 1998

Twitter: Stadsbelangen Delft (@Stadsbelangen) | Twitter

Beleidsterreinen: Ruimte, Verkeer, Vervoer, Economie, Bestuur en Financiën

Wat wil ik voor Delft bereiken?
Delft als gastvrije stad voor iedereen, die ongeacht afkomst, geloof of geaardheid, kan rekenen op integriteit van de gemeente Delft, ruimte biedt voor culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten en daarnaast zorgt voor een rechtvaardig sociaal beleid met noodzakelijke voorzieningen en aantrekkingskracht voor de economie en werkgelegenheid.

Wat kunt u van mij als raadslid verwachten?
Ik zet mij in voor ieders belangen. Ik ben altijd aanspreekbaar en bereikbaar. Ik vind de inhoud van plannen belangrijk en niet de herkomst daarvan. Ik vind het ook belangrijk dat we het in Delft samen doen, open staan voor elkaars ideeën en elkaars standpunt respecteren.

Mijn favoriet plek in Delft is:
Ik heb niet echt een favoriete plek in Delft. Delft is simpel mijn stad!

Werkzaamheden in de gemeentepolitiek: