Kaderbrief 2019

Kaderbrief 2019  Routeschema Jaarstukken 2018 en Kaderbrief 2019 Fracties reageren op Kaderbrief 2019 Algemene beschouwingen Gemeenteraad stelt Kaderbrief 2019 vast
De gemeenteraad hield op donderdag 20 juni algemene beschouwingen over de Kaderbrief. In deze nota schetst het college de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren.

Het stuk geldt als dé opmaat naar de programmabegroting 2020-2023, die na de zomer wordt aangeboden.

Na een uitvoerig debat stelde de gemeenteraad, in de voortgezette vergadering op donderdag 27 juni, de Kaderbrief 2019 vast. De raadsfracties probeerden via één amendement en elf moties hun eigen accenten te zetten in het beleid voor de komende tijd.

Van de elf ingediende moties werden er twee ingetrokken, vier verworpen en vijf door een meerderheid van de raad aanvaard.

Pagina opties