... Ingekomen stukken Voorstel aan de gemeenteraad inzake vaststellen bestemmingsplan 'Partiële herziening Van Leeuwenhoekkwartier Noord'

Voorstel aan de gemeenteraad inzake vaststellen bestemmingsplan 'Partiële herziening Van Leeuwenhoekkwartier Noord'

Bestuurlijke stukken:

Registratie kenmerk:

3181460