... Ingekomen stukken Voorstel aan de gemeenteraad inzake Kadernota 2017: Delft in balans. De basis op orde, investeren in de toekomst.

Voorstel aan de gemeenteraad inzake Kadernota 2017: Delft in balans. De basis op orde, investeren in de toekomst.

Bestuurlijke stukken:

Registratie kenmerk:

3016433