... Ingekomen stukken

Ingekomen stukken

Gevonden resultaten tussen week 8 en 8 in 2018
Publicatiedatum & behandelend orgaan Onderwerp en afzender Behandelvoorstel
20-02-2018
Commissie Ruimte en Verkeer
3633638 - Burgerbrief: project Grondgebruik Kalfjeslaan College verzoeken om afschrift van de reactie
20-02-2018
Commissie Ruimte en Verkeer
3634459 - Burgerbrief: houtstook Voor kennisgeving aannemen
19-02-2018
Commissie Ruimte en Verkeer
3632606 - Burgerbrief: wijkcontainers Avalex Voor kennisgeving aannemen
20-02-2018
Commissie Sociaal Domein en Wonen
3634403 - Fractie PvdA: schriftelijke vragen inzake basisschool De Schatkaart Doorgeleiden naar het college van B&W