... Ingekomen stukken

Ingekomen stukken

Gevonden resultaten tussen week 17 en 17 in 2018
Publicatiedatum & behandelend orgaan Onderwerp en afzender Behandelvoorstel
25-04-2018
Commissie Economie, Financien en Bestuur
3680535 - Voorstel van het presidium aan de gemeenteraad inzake schrappen vragenronde insprekers uit verordening raadscommissies 2008 Direct doorgeleiden naar de hamerstukkenagenda van de raad van 31 mei 2018
25-04-2018
Commissie Ruimte en Verkeer
3681567 - College van B&W: vrachtverkeer Sint Sebastiaansbrug Voor kennisgeving aannemen
24-04-2018
Commissie Ruimte en Verkeer
3680178 - Burgerbrief: houtstook Doorgeleiden naar het college van B&W met verzoek om afschrift van de reactie
24-04-2018
Commissie Ruimte en Verkeer
3680183 - Delftse Rekenkamer: aankondiging onderzoek Toezicht en Handhaving Fysieke Domein Agenderen voor de procedurevergadering van 24 mei 2018
23-04-2018
Commissie Ruimte en Verkeer
3678459 - Burgerbrief: overtreding van het bestuursrecht inzake 'definitief ontwerp locaties Harnaschpolder' Voor kennisgeving aannemen
23-04-2018
Commissie Ruimte en Verkeer
3679169 - College van B&W: reactie op burgerbrief over overtreding van het bestuursrecht inzake 'definitief ontwerp locaties Harnaschpolder' Voor kennisgeving aannemen
24-04-2018
Gemeenteraad
3680678 - Informateurs Bot en Guldemond: eindrapportage twee ronde verkenningen collegevorming Delft 2018 Voor kennisgeving aannemen