Gemeenteraad

Ken uw raadslid

Wie zit namens welke partij in de raad? Een overzicht.

Link

Wat doet het fractievoorzittersoverleg?

Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de fractievoorzitters en de burgemeester en komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen.

Link

Gemeenschappelijke regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen (zoals een gemeente), waarbij bepaald wordt dat taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden.

Link

Referendumkamer Delft

De Referendumkamer Delft is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeenteraad.

Link

Wat doet het presidium?

Het presidium bestaat uit de (plv.) voorzitters van de raadscommissies en de burgemeester. Het is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.

Link

Hoe heeft de raad gestemd?

Download de stemresultaten (pdf, 2,3 MB).

Link

Financiƫn, verordeningen en dossiers

Regels en procedures die onder meer in regelingen en verordeningen zijn vastgelegd.

Link

Instrumenten van de raad

De gemeenteraad heeft een controlerende en kaderstellende taak. Om deze taken goed uit te voeren beschikt de raad over een aantal instrumenten.

Link

Delftse Rekenkamer

De Delftse Rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van het gemeentebestuur en vertaalt de onderzoeksresultaten in concrete aanbevelingen aan de raad.

Link

College van b en w

De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Het college is er voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

Link

Pagina opties