... Fractievoorzittersoverleg

Fractievoorzittersoverleg

Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de fractievoorzitters en de burgemeester en komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen.

De agenda en de besluitenlijsten van het overleg zijn te vinden bij de stukken van de desbetreffende raadsvergadering. De vergaderingen van het fractievoorzittersoverleg zijn besloten. De raadsgriffier is adviseur van het fractievoorzittersoverleg.

Kijk hiervoor op de vergaderkalender van de gemeenteraad.

Het overleg bestaat uit:

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

contactgegevens en taken J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

C.I. Bel

contactgegevens en taken C.I. Bel

M.M. Corten

contactgegevens en taken M.M. Corten

J.K. Gooijer-Medema

contactgegevens en taken J.K. Gooijer-Medema

J.F.M.T. van Koppen

contactgegevens en taken J.F.M.T. van Koppen

A. Meuleman

contactgegevens en taken A. Meuleman

L. van Rossum

contactgegevens en taken L. van Rossum

B.M.G. Smals

contactgegevens en taken B.M.G. Smals

M.H.J.M. Stoelinga

contactgegevens en taken M.H.J.M. Stoelinga

W. Tiekstra

contactgegevens en taken W. Tiekstra

F.W.J. van Vliet

contactgegevens en taken F.W.J. van Vliet

R.A. van Woudenberg

contactgegevens en taken R.A. van Woudenberg