Fractievoorzittersoverleg

Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de fractievoorzitters en de burgemeester en komt voorafgaand aan elke raadsvergadering bijeen.

De agenda en de besluitenlijsten van het overleg zijn te vinden bij de stukken van de desbetreffende raadsvergadering. De vergaderingen van het fractievoorzittersoverleg zijn besloten. De raadsgriffier is adviseur van het fractievoorzittersoverleg.

Kijk hiervoor op de vergaderkalender van de gemeenteraad.

Het overleg bestaat uit:

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

van Bijsterveldt-Vliegenthart
contactgegevens en taken J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Voorzitter

Meer informatie

C.I. Bel

Bel
contactgegevens en taken C.I. Bel
Lid

Meer informatie

J.K. Gooijer-Medema

Gooijer-Medema
contactgegevens en taken J.K. Gooijer-Medema
Lid

Meer informatie

M.J. Gouwerok

Gouwerok
contactgegevens en taken M.J. Gouwerok
Lid

Meer informatie

L. van Rossum

van Rossum
contactgegevens en taken L. van Rossum
Lid

Meer informatie

D. van Rijn

van Rijn
contactgegevens en taken D. van Rijn
Lid

Meer informatie

M.H.J.M. Stoelinga

Stoelinga
contactgegevens en taken M.H.J.M. Stoelinga
Lid

Meer informatie

A.J. Stoop

Stoop
contactgegevens en taken A.J. Stoop
Lid

Meer informatie

W. Tiekstra

Tiekstra
contactgegevens en taken W. Tiekstra
Lid

Meer informatie

F.W.J. van Vliet

van Vliet
contactgegevens en taken F.W.J. van Vliet
Lid

Meer informatie

R.A. van Woudenberg

van Woudenberg
contactgegevens en taken R.A. van Woudenberg
Lid

Meer informatie

Pagina opties