... Financiën, regels en beleid

Financiën, regels en beleid

In deze rubriek vindt u alle gemeentelijke regels en procedures die onder meer in regelingen en verordeningen zijn vastgelegd.
 

Daarnaast kunt u in de beleidsdocumenten en financiële stukken lezen welke beleidskeuzes en financiële plannen in het verleden zijn gemaakt en in de toekomst worden uitgevoerd.

De beleidsnota's geven een beeld van de beleidskoers die het gemeentebestuur voor de komende jaren heeft uitgestippeld.

Financiële stukken

Beleidsnota's

Verordeningen van de gemeente Delft zijn te vinden op overheid.nl

Op deze website kunt u verordeningen zoeken op postcode en trefwoord. Wanneer u een verordening niet snel kunt vinden, kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@delft.nl of tijdens kantooruren 015 - 260 2416.