... Financiële stukken

Financiële stukken

Wanneer een zgn. “verbonden partij” de jaarstukken over een afgelopen jaar en een nieuwe begroting gecombineerd aanbiedt, dan staan deze onder de jaarstukken gepubliceerd.