... Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte

Commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte

De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimtelijke ontwikkeling adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: Ruimtelijke Ordening (incl. MER); Spoorzone/HNK; Verkeer en vervoer en Binnenstad.

U kunt bij een raadscommissie inspreken. U informeert de commissie dan over uw standpunt. Dit spreekrecht (maximaal drie minuten) kunt u vooraf telefonisch of per mail aanvragen bij de commissiegriffier, 015-2602416 en griffie@delft.nl.

Er zijn geen personen aan dit bestuursorgaan gekoppeld.