... Commissies Commissie Ruimte en Verkeer

Commissie Ruimte en Verkeer

De commissie Ruimte en Verkeer adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: ruimtelijke ordening, Spoorzone/HNK, verkeer en vervoer, grondexploitatie/vastgoed, project Delft-Zuidoost (inclusief Technopolis), groen/duurzaamheid (inclusief Delftse Hout/Midden‐Delfland), beheer openbare ruimte, stedelijke vernieuwing, project Nieuw Delft, project Harnaschpolder.

U kunt bij een raadscommissie inspreken. U informeert de commissie dan over uw standpunt. Dit spreekrecht (maximaal drie minuten) kunt u vooraf telefonisch of per mail aanvragen bij de commissiegriffier, 015-2602416 en griffie@delft.nl.

De commissie Ruimte en Verkeer (RV) bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
Matthias Floor

Leden

D66
Pieter Oskam
Martina Huijsmans
Pieter Stienstra
Boris van Overbeeke

STIP
Elwin van Beurden
Twan de Nijs

GroenLinks
Klaas Herrema
Fleur Norbruis
Sinan Özkaya

PvdA
Bert Brehm
Leon Hombergen

Onafhankelijk Delft
Jan Peter de Wit
Peter van Baarle
Jolanda Gaal
Martin Stoelinga

SP
Lieke van Rossum
Tom Zonneveld

VVD
Linda Böcker
Ruud Lek

CDA
Rob van Woudenberg
Gerrit-Jan Valk

Stadsbelangen
Aad Meuleman
Werner Bremer

ChristenUnie
Leen de Graaf
Jabco Vreugdenhil
Joëlle Gooijer

Fractie Van Koppen
Jos van Koppen