... Commissie Middelen en Economie

Commissie Middelen en Economie

De commissie Middelen en Economie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: Organisatie (Communicatie, dienstverlening/inkoop, P&O); Stadsmarketing; Financiën/belastingen; Deelnemingen; Grondexploitatie & Vastgoed; Kenniseconomie & Onderwijs; Economie (incl. toerisme/MKB); Technopolis/Harnaschpolder/Schieoevers (aandeelhouderschap en ontwikkeling).

U kunt bij de raadscommissie inspreken over een agendapunt. Het spreekrecht kun je vooraf telefonisch via 015-2602416 of via griffie@delft.nl aanvragen bij de griffier van de commissie. Het is ook mogelijk om aan het begin van de commissievergadering bij de voorzitter of commissiegriffier spreektijd aan te vragen.

Er zijn geen personen aan dit bestuursorgaan gekoppeld.