... Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid

Commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid

De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: Bestuur (o.a. internationaal beleid en regio); Veiligheid, Openbare Orde en Toezicht; Stadsbeheer (incl. afvalbeheer); Wijkaanpak (stedelijke vernieuwing/wijkaanpak 2.0); Duurzame ontwikkeling; Midden Delfland en Delftse Hout.

U kunt bij de raadscommissie inspreken over een agendapunt. Het spreekrecht kun je vooraf telefonisch via 015-2602416 of via griffie@delft.nl aanvragen bij de griffier van de commissie. Het is ook mogelijk om aan het begin van de commissievergadering bij de voorzitter of commissiegriffier spreektijd aan te vragen.

Er zijn geen personen aan dit bestuursorgaan gekoppeld.