Commissie Algemeen – Delfts Uurtje

Bij het instellen van het “Delfts Uurtje” (via de raad van 17 december 2015) zijn de volgende spelregels vastgesteld:


· het Delfts Uurtje wordt gehouden via de structuur van een commissie Algemeen;
· deze commissie Algemeen begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 20.40 uur;
· na 20.30 uur wordt geen nieuw agendapunt meer gestart;
· eventuele resterende niet besproken onderwerpen worden als schriftelijke vragen doorgeleid naar het college;
· de volgorde van binnenkomst van verzoeken is in principe leidend voor de volgorde van de agendering in het Delfts Uurtje;
· elke fractie krijgt een spreektijd van 5 minuten, het college 15 minuten;
· er wordt geen maximum gesteld aan het aantal te bespreken onderwerpen;
· bij het Delfts Uurtje kan niet worden ingesproken.

Pagina opties