... College van b en w

College van b en w

 

De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Het college is er voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is hierover verantwoording schuldig aan de raad.
 

De ambtenaren helpen het college het beleid uit te voeren. Het college is verantwoordelijk voor het handelen van de ambtenaren. Als het college het beleid heeft uitgevoerd, controleert de raad de uitvoering. De burgemeester is voorzitter van de raad en het college. Als de burgemeester er niet is wordt het voorzitterschap van de raad overgenomen door een raadslid.

Het college vergadert wekelijks. De besluitenlijsten worden ook iedere week gepubliceerd.

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

contactgegevens en taken J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Burgemeester

Meer informatie

A.H. Hekker

contactgegevens en taken A.H. Hekker
Wethouder

Meer informatie

F. Förster

contactgegevens en taken F. Förster
Wethouder

Meer informatie

S.M. Brandligt

contactgegevens en taken S.M. Brandligt
Wethouder

Meer informatie

R. de Prez

contactgegevens en taken R. de Prez
Wethouder

Meer informatie

L.B. Harpe

contactgegevens en taken L.B. Harpe
Wethouder

Meer informatie