College van b en w

 

De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Het college is er voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college is hierover verantwoording schuldig aan de raad.
 

De ambtenaren helpen het college het beleid uit te voeren. Het college is verantwoordelijk voor het handelen van de ambtenaren. Als het college het beleid heeft uitgevoerd, controleert de raad de uitvoering. De burgemeester is voorzitter van de raad en het college. Als de burgemeester er niet is wordt het voorzitterschap van de raad overgenomen door een raadslid.

Het college vergadert wekelijks. De besluitenlijsten worden ook iedere week gepubliceerd.

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

van Bijsterveldt-Vliegenthart
contactgegevens en taken J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart
Burgemeester

Meer informatie

S.M. Brandligt

Brandligt
contactgegevens en taken S.M. Brandligt
Wethouder

Meer informatie

T.C.S. Vollebregt

Vollebregt
contactgegevens en taken T.C.S. Vollebregt
Wethouder

Meer informatie

M.A. Huijsmans

Huijsmans
contactgegevens en taken M.A. Huijsmans
Wethouder

Meer informatie

H.H. van der Woude

van der Woude
contactgegevens en taken H.H. van der Woude
Wethouder

Meer informatie

K. Schrederhof

Schrederhof
contactgegevens en taken K. Schrederhof
Wethouder

Meer informatie

Pagina opties