Civiele procedures

4. Civiele procedures

In 2005 is de heer Baljé een civiele procedure begonnen tegen de heer Daga, de heer Stoelinga en Leefbaar Delft. Die procedure kreeg gedeeltelijk een vervolg door een hoger beroep en cassatie. Bij dit thema zijn ondergebracht de overwegingen van de gemeente om de heer Baljé aanvankelijk te steunen, de dagvaardingen, de uitspraken van rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad, alsmede de correspondentie en declaraties van de advocaten.

Niet opgenomen zijn de (niet openbare) stukken in de civiele procedure die niet aan, of ter kennisneming aan, de gemeente zijn verzonden.

1. Uitspraak voorzieningenrechter 19 juli 2005
De uitspraak van de voorzieningenrechter van 19 juli 2005 in de kort gedingprocedure over de advertentie in de Delftse Post van 3 juni 2005. 

2. Uitspraak hoger beroep 23 mei 2006
Uitspraak in hoger beroep op 23 mei 2006 na kort gedingprocedure over de advertentie in de Delftse Post van 3 juni 2005.  

3. Uitspraak 25 juli 2007 Rechtbank Den Haag
De uitspraak van de rechtbank Den Haag in de procedure die voormalig wethouder Baljé heeft aangespannen tegen de heer Stoelinga, de heer Daga en Leefbaar Delft. Deze zijn tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan (zie document 8).

4. Uitspraak 24 september 2007 Voorzieningenrechter, Rechtbank Den Haag
Uitspraak in zaak tegen Leefbaar Delft en de heer Stoelinga, in vervolg op een uitspraak van de Voorzieningenrechter van 19 juli 2005, bekrachtigd na hoger beroep door het Hof bij arrest van 23 mei 2006en na cassatie door de Hoge Raad op 18 januari 2008.

5. Uitspraak 18 januari 2008 Hoge Raad
Uitspraak van de Hoge Raad volgend op de cassatie tegen de uitspraak van de Voorzieningenrechter (zie document 3).

6. Uitspraak artikel 12-procedure 30 januari 2008
Uitspraak Gerechtshof 30 januari 2008 in artikel 12-procedure ingesteld door de heer Stoelinga.

7. Uitspraak 21 oktober 2008 hoger beroep
Uitspraak Gerechtshof Den Haag 21 oktober 2008 in hoger beroep ingesteld door de heer Stoelinga na uitspraak voorzieningenrechter 24 september 2007.

8. Uitspraak executiegeding 10 februari 2009
Uitspraak voorzieningenrechter in executiegeding over het verbeuren van dwangsommen door Martin Stoelinga .

9. Brief Kennedy Van der Laan 11 juni 2009 aan College B&W
Met bijlagen van Elzinga, Schiller en stuk over integriteitskwesties.

10. Uitspraak 13 oktober 2009 Gerechtshof Den Haag
Uitspraak van het Gerechtshof in het Hoger Beroep ingesteld door de heer Stoelinga tegen het vonnis van de Voorzieningenrechter van 10 februari 2009.

11. Uitspraak voorzieningenrechter 12 februari 2010
Uitspraak rechtbank Den Haag in executiegeding 12 februari 2010.

12. Uitspraak 16 maart 2010 Gerechtshof Den Haag
Uitspraak van het Gerechtshof in het Hoger Beroep ingesteld door de heer Stoelinga, de heer Daga en Leefbaar Delft tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 25 juli 2007 (zie document 1).

13. Brief Kennedy Van der Laan 2 juni 2010 aan B&W
Toelichting op claim die de heer Stoelinga meent te hebben.

14. Antwoordbrief Van der Feltz aan Kennedy Van der Laan 15 juli 2010.
Afwijzen van de claim.

15. Uitspraak Hoge Raad 11 november 2011
Uitspraak van de Hoge Raad volgend op de cassatie die de heer Daga heeft ingesteld  tegen de uitspraak van het Gerechtshof van 16 maart 2010.

16. Uitspraak Hoge Raad 11 november 2011
Uitspraak van de Hoge Raad volgend op de cassatie die de heer Baljé heeft ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof  van 16 maart 2010.

17. Vonnis schadestaatprocedure rechtbank Den Haag 22 augustus 2012
Uitspraak van de rechtbank in Den Haag in de schadestaatprocedure van de heer Baljé tegen de heer Daga van 22 augustus 2012.

Pagina opties