Bestuursprogramma 2018-2022

Bestuursprogramma 2018-2022 Voorstel begrotingswijziging bestuursprogramma 2018-2022  Fractiestandpunten bestuursprogramma Debat in commissie Algemeen Afhandeling in raadsvergadering
Het college van Delft heeft het bestuursprogramma 2018-2022 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Dit programma met de titel Voorbereid op de toekomst beschrijft de belangrijkste doelen die het college in de komende vier jaar wil bereiken. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord dat vijf partijen eerder in 2018 hebben gesloten.

Het politieke debat over het Bestuursprogramma werd op donderdag 17 januari gehouden in de commissie Algemeen.

De commissie geeft een advies aan de gemeenteraad over de begrotingswijziging bij het Bestuursprogramma. De gemeenteraad behandelde het Bestuursprogramma 2018 – 2022 Voorbereid op de toekomst in de vergadering op donderdag 31 januari. 

Pagina opties