Bestuursprogramma 2018-2022

Bestuursprogramma 2018-2022 Voorstel begrotingswijziging bestuursprogramma 2018-2022 Agenda commissie Algemeen Fractiestandpunten bestuursprogramma
Het college van Delft heeft het bestuursprogramma 2018-2022 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Dit programma met de titel Voorbereid op de toekomst beschrijft de belangrijkste doelen die het college in de komende vier jaar wil bereiken. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord dat vijf partijen eerder in 2018 hebben gesloten.

Het politieke debat over het Bestuursprogramma wordt op donderdag 17 januari gehouden in de commissie Algemeen. Deze vergadering begint om 20.00 uur.

In deze vergadering kunnen insprekers ook hun zegje doen. Als u uw standpunten en ideeën met de commissieleden wilt delen, kunt u zich van te voren aanmelden via griffie@delft.nl of voor het begin van de vergadering bij de commissievoorzitter.

De commissie geeft een advies aan de gemeenteraad over de begrotingswijziging bij het Bestuursprogramma. De gemeenteraad behandelt het Bestuursprogramma 2018 – 2022 Voorbereid op de toekomst in de vergadering op donderdag 31 januari aanstaande. 

Pagina opties