Bestuurlijke afronding

1. Aanbiedingsbrief Commissaris van de Koningin over feitenonderzoek

Met deze brief biedt de Commissaris van de Koningin op 19 november 2012 het rapport Berenschot aan aan de raadsleden van Delft.

2. Brieven begeleidingscommissie

In deze brieven van 19 november 2012 staan de adviezen van de begeleidingscommissie van het feitenonderzoek.

3. Feitenonderzoek Berenschot

Het door Berenschot opgestelde onderzoeksrapport 'Feitenonderzoek naar de rol van burgemeester Verkerk in de Gondelaffaire' dat op 19 november 2012 werd gepresenteerd.

4. Persbericht Provincie Zuid-Holland

Het op 19 november 2012 door de provincie verspreidde persbericht naar aanleiding van de presentatie van het Berenschotrapport.

5. Verklaring burgemeester Bas Verkerk

Dit is de schriftelijke weergave van de mondelinge verklaring die burgemeester Verkerk op 19 november 2012 gaf tijdens de presentatie van het Berenschotrapport.

6. Verklaring Commissaris van de Koningin Jan Franssen

Dit is de schriftelijke weergave van de mondelinge verklaring die Commissaris van de Koningin Franssen op 19 november 2012 gaf tijdens de presentatie van het Berenschotrapport.

7. Beantwoording vragen naar aanleiding van het Berenschotrapport

De beantwoording door de onderzoekers van Berenschot op vragen van Delftse fracties naar aanleiding van het feitenonderzoek.

8. Agenda raadsvergadering 4 april 2013

De agenda van de raadsvergadering die op donderdag 4 april 2013 werd gehouden.

9. Raadsvoorstel bestuurlijke afronding Berenschotrapport

Het voorstel van het fractievoorzittersoverleg dat door de raad op 4 april 2013 werd besproken en vastgesteld.

10. Persbericht gemeente Delft 29 mei 2013

11. Agenda raadsvergadering 13 juni 2013

De agenda van de raadsvergadering die op donderdag 13 juni 2013 werd gehouden.

12. Voorovereenkomst tevens arbitrageovereenkomst

Het raadsbesluiit omvatte onder meer opheffing van de geheimhouding op de voorovereenkomst tevens arbitrageovereenkomst

13. Correctie bij de begrotingswijziging bestuurlijke afronding Gondelaffaire

14. Brief van het college en vaststellingsovereenkomst

15. Raadsvoorstel uitvoering voorovereenkomst tevens arbitrageovereenkomst

Op donderdag 13 juni 2013 besprak de gemeenteraad de uitkomst van de procedure om zonder gerechtelijke stappen te komen tot een definitief einde van het geschil.

Pagina opties