Beeldmateriaal

6. Beeldmateriaal

De Gondelaffaire is mede ontstaan doordat in het restaurant van de heer Daga (heimelijk) filmopnames zijn gemaakt. Op die opnames is onder meer te zien hoe voormalig wethouder Baljé telefoongesprekken voert met projectontwikkelaar Zegwaard en met de heer Verkerk (toen nog wethouder in Den Haag). De heer Daga heeft in 2005 tegenover de politie verklaard (zie Thema 3) dat hij de banden vernietigd had, maar een deel van het materiaal is bewaard gebleven. In 2006 verklaarde Daga in een juridische procedure dat de integrale opname is teruggevonden. Bij dit thema zijn ondergebracht de films die in het bezit zijn van de gemeente, de gemeente beschikt niet over de integrale versie.

Daarnaast bevat dit thema een transcriptie van hetgeen op de films wordt besproken.

1.  DVD 1 inleiding Baljé belt Zegwaard (avi-bestand)

2.  DVD 1 opname Baljé belt Zegwaard (avi-bestand)

     3.  DVD 2 Opname 1 Daga (avi-bestand)

4.  DVD 2 Opname 2 Daga (avi-bestand) 

5.  DVD 2 Opname 3 Daga (avi-bestand)

6. Transcriptie 

Pagina opties