Werkgroep deelt toekomstvisie Prinsenhofgebied

Dit item is verlopen op 11-11-2019.
11 oktober 2019 – De werkgroep Prinsenhofgebied heeft donderdag 10 oktober in een presentatie voor de commissie Economie, Financiën en Bestuur de hoop uitgesproken dat de gemeente kiest voor het scenario, waarin niet alleen het museum Prinsenhof Delft toekomstbestendig wordt gemaakt, maar waarbij ook het Prinsenkwartier, de kloostertuin en het Sint Agathaplein worden betrokken. Door ook de omgeving van het museum op te knappen verwacht de werkgroep dat dit gebied de culturele kern van Delft wordt.

Na een motie van de raad heeft de werkgroep in opdracht van het college haar visie uitgewerkt in drie scenario’s. Werkgroeplid Wim van Leeuwen lichtte toe dat alleen in het derde scenario ook de omgeving van het museum wordt aangepakt. In het tweede scenario wordt het museumgebouw verbeterd en wordt er onder meer extra expositie- en educatieruimte gerealiseerd in de kelders en op de zolders. In scenario één worden alleen de meest noodzakelijke ingrepen uitgevoerd, zoals het verbeteren van het binnenklimaat en het verbeteren van de toegankelijkheid.

De werkgroepleden Josée Claassen en Loudi Stolker informeerden de commissieleden over het proces en de totstandkoming van de visie en de drie scenario’s. Claassen legde onder meer uit dat de in totaal 35 leden van de werkgroep Prinsenhofgebied het unaniem eens zijn over de visie. Stolker nam de commissieleden mee op een denkbeeldige rondleiding door de omgeving en de gebouwen van het Prinsenhof en het Prinsenkwartier. Het meer zichtbaar maken van de kloostertuin moet volgens de werkgroep voor meer eenheid zorgen op het Agathaplein tussen het kloostercomplex aan de ene kant en het Prinsenkwartier aan de andere kant. Het plein moet volgens de werkgroep fietsvrij worden, een groene oase, een verstilde plek in de drukke binnenstad, waar als die omgeving wordt aangepast in de toekomst straks het dubbele aantal museumbezoekers kennis kan maken met de geschiedenis en de toekomst van Delft.

De werkgroep kreeg van de commissie veel lof en waardering voor het vele werk en de energie die betrokken Delftenaren in deze klus hadden gestopt. Wat het gaat kosten, daar konden de werkgroepleden nog geen antwoord op geven. De fracties van het CDA en Onafhankelijk Delft stelden die vraag, maar ze kregen als antwoord dat onafhankelijke deskundigen op dit moment aan het tekenen en rekenen zijn. Onafhankelijk Delft wilde ook meer weten over de subsidieaanvraag bij het Rijk die dit jaar toch niet werd ingediend. Dat had volgens Claassen alles te maken met de gedetailleerdheid van de informatie die moest worden aangeleverd, daarvoor was volgens haar de tijd veel te krap.

Op de vraag van de VVD of het project eventueel ook gefaseerd uitgevoerd zou kunnen worden, reageerden de werkgroepleden aarzelend positief. Volgens hen moet scenario drie dan het uitgangspunt zijn waar fasegewijs naartoe gewerkt zou moeten worden. Net als de VVD vroeg D66 of het museumgebouw een verdubbeling van het aantal bezoekers wel aankan. Dat is volgens de werkgroep geen probleem, omdat volgens het derde scenario de ruimte in het museum wordt uitgebreid. Daarnaast zou dat derde scenario ook een economische impuls betekenen voor de binnenstad.

Ook de PvdA, GroenLinks, Stadsbelangen Delft, STIP en ChristenUnie spraken hun waardering uit voor het vele werk van de werkgroep. Josée Claassen liet de commissie weten dat dat werk er nu wat de visie betreft, op zit, maar dat de commissie in de toekomst zeker een beroep kan doen op de kennis en kunde van de werkgroep als daar behoefte aan is.
 

Pagina opties