Vrijwilligerswerk en jeugdhulp in commissie Algemeen

Dit item is verlopen op 26-06-2014.
26 mei 2014 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen op dinsdag 27 mei worden onder meer het vrijwilligerswerk en de jeugdzorg onder de loep genomen. De vergadering begint om 20.00 uur.

De commissie betrekt bij de bespreking van het vrijwilligerswerk onder meer de beleidsnota Vrijwilligerswerk 2014-2018, het convenant Vrijwilligerswerk Schuldhulpverlening gemeente Delft en collegebrief over de Academie van de stad.

De jeugdzorg komt aan de orde bij de bespreking van de innovatieagenda jeugdhulp Haaglanden. In deze agenda staan de afspraken die door het college in regioband zijn gemaakt. Het stuk vormt de basis voor een Regionaal Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2015 dat medio juli naar de raad wordt gestuurd.

De commissie bespreekt verder de jaarverslagen van het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) en de Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie (ISOFA). Aan het begin van de vergadering bepaalt de commissie of het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 in deze of in een volgende vergadering wordt behandeld.

Agenda overlegvergadering

Pagina opties