... Actueel Vmbo’ers maken kennis met Delftse politiek

Vmbo’ers maken kennis met Delftse politiek

10 oktober 2017 - 27 Vmbo-leerlingen van het Stanislas College hebben maandag 9 oktober ervaren wat het is om raadslid te zijn tijdens Klassenbezoek@Gemeentehuis. In de raadszaal speelden ze een raadsvergadering na en konden ze vragen stellen aan gemeenteraadsleden.

Klassenbezoek@Gemeentehuis is een educatief programma van ProDemos, waarin middelbare scholieren spelenderwijs kennismaken met de lokale politiek.

Justin Bieber

Het debat, tijdens de nagespeelde raadsvergadering, ging over een voorstel om in Delft een jongerenfestival op touw te zetten. De twee leerlingen die als wethouder waren aangewezen, stelden voor om er 10.000 euro aan te spenderen. De fractie ‘Rozenrood’ vond dat bij lange na niet genoeg en vroeg om 100.000 euro want dan zou Justin Bieber ook komen. De fractie van Levend Wit wilde juist een kleinschaliger festival, alleen voor Delftse jongeren. Een meerderheid van de vier fantasiefracties koos voor het budget van een ton.

Lichtgevende prullenbakken

De jongeren lieten ook blijken dat ze zich zorgen maakten over het milieu en het afval op een festival. Lichtgevende prullenbakken zouden volgens De Groenen heel wat troep voorkomen. Vooral als mensen dronken zijn, is het vinden van een onverlichte afvalbak erg lastig. Liberaal Blauw, de grootste fractie met acht zetels, stelde voor om het meebrengen van eigen drank toe te staan. De fractie wist ook wel dat het eigenlijk verboden is, maar omdat jongeren zich daar toch niks van aantrekken, zou daar niet op gecontroleerd moeten te worden.

Niet alle wijzigingen werden aangenomen en sommige fracties vergaten ook voor hun eigen amendement te stemmen, maar voor de leerlingen was wel duidelijk dat het nemen van besluiten als raadslid soms erg lastig kan zijn met zoveel verschillende ideeën, wensen en tegengestelde belangen.

Vragenhalfuurtje

In het vragenhalfuurtje met verschillende Delftse raadsleden wilden de leerlingen onder meer weten hoe oud je moet zijn om raadslid te worden (achttien jaar), hoeveel een raadslid verdient (1658 euro) en of ze zich weleens ergerden aan andere raadsleden. ‘Nooit’ luidde het antwoord. Op de vraag of de ‘echte’ raadsleden een jongerenfestival willen organiseren, werd verwezen naar de vele evenementen die al in Delft worden gehouden. In de raadszaal werd instemmend geknikt.