Verkoopprocedure leidt tot veel vragen

Dit item is verlopen op 16-01-2017.
16 december 2016 – De procedure die door VOM Delft BV in gang is gezet om vijf panden in de Kromstraat via een portefeuilleverkoop in de etalage te zetten, heeft in een extra vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 15 december bij de fracties tot veel vragen geleid.

De Vastgoed Ontwikkelingsmaatschappij (VOM) Delft BV werd in 2006 door woningcorporatie Vestia en de gemeente Delft opgericht om de leefbaarheid in de Kromstraat samen met de ondernemers te optimaliseren. Vestia en de gemeente besloten in 2013 als enige aandeelhouders de VOM per 31 december 2017 op te heffen. Daarnaast moet Vestia de panden afstoten, omdat de nieuwe Woningwet bepaalt dat corporaties na die datum onder meer geen horecapanden meer in bezit mogen hebben.

Zes insprekers

De huurders van de panden uitten hun zorgen aan de raad na een brief van het college, waarin uitleg wordt gegeven over de gekozen verkoopprocedure. Stichting Ciccionina, de Vereniging Kromstraat en enkele andere organisaties en personen die zich betrokken voelen bij de Kromstraat lieten donderdagavond bij monde van zes insprekers blijken hoe ongelukkig ze zijn met de keuze om de vijf panden in één pakket te verkopen.

Daarnaast verwoordde Nina Voets (Stichting Ciccionina) haar ongenoegen over het feit dat de club als huurder het eerste recht had op aankoop dacht te hebben, maar dat de kleine lettertjes in het huurcontract dit volgens haar nu onmogelijk maken, doordat dit recht vervalt bij portefeuilleverkoop. Ze maakte de commissie duidelijk dat ze, na een afgewezen bod in 2013, in 2014 een hoger bod had gedaan bij de gemeente, maar daar was volgens haar nooit over onderhandeld met VOM Delft BV. Voets vreest voor het voortbestaan van Ciccionina, omdat het huurcontract afloopt op 31 juli 2018. De ondernemers verwijten de gemeente gebrek aan overleg en vrezen dat de Kromstraat na aankoop van de panden door een nieuwe eigenaar aan kwaliteit verliest. Namens diverse Delftse culturele instellingen wees Allard Zoutendijk (Lijm en Cultuur) op de ziel van de Kromstraat, die wordt gevormd door de ondernemers en hoe die ziel nu verkocht dreigt te worden.

Helderheid

In de eerste termijn van het debat met wethouder Ferrie Förster probeerden de fracties vooral helderheid te krijgen over de overwegingen van het college om te kiezen voor een portefeuilleverkoop, over de onderhandelingen met Ciccionina en het overleg met de ondernemers in de straat over de verkoopstrategie, het tijdig informeren van de gemeenteraad, de waarborg dat er een bonafide koper wordt gevonden, de zekerheid dat de nieuwe eigenaar zich ook betrokken voelt bij de huidige kwaliteit van de Kromstraat en de ruimte om eventueel nog andere scenario’s te kunnen volgen. 

Beste keuze

In een uitgebreide toelichting ging wethouder Förster in op de vragen. Bij het zoeken naar een verkoopstrategie zijn volgens de wethouder diverse scenario’s bekeken en bleek na extern advies dat een portefeuilleverkoop de beste keuze was. Daarmee zou versnippering van eigendom worden voorkomen en behoudt de gemeente één aanspreekpunt. Volgens de wethouder staat voorop dat de panden in goede handen komen en ook daarmee is in de procedure rekening gehouden.

Screening

Belangstellende kopers hebben tot volgende week woensdag de kans om een indicatief bod uit te brengen. Daarna volgt een screening en een selectie en pas daarna volgt de definitieve bieding. De wethouder beaamde dat dit geen 100% garantie biedt op een goede koper, maar hij verzekerde de commissie dat de VOM er alles aan doet om een goede partij te vinden.

Ciccionina

De wethouder ging ook uitgebreid in op de huursituatie van Stichting Ciccionina en op vragen uit de commissie liet hij weten dat de stichting in 2014 met zijn voorganger contact had over een nieuw en hoger bod, dat echter eveneens als te laag is beoordeeld door de VOM. Förster zei verder dat de VOM de mogelijkheid heeft om met Ciccionina tot een nieuwe huurovereenkomst te komen tegen een marktconforme huurprijs.

Opmerkingen van fracties over het laat informeren van de raad wees de wethouder van de hand, omdat de in gang gezette procedure een kwestie van uitvoering is die door de raad is opgedragen aan het college en VOM Delft BV. Hij liet de commissie verder weten er weinig voor te voelen om de verkoopstrategie nu nog te veranderen, door bijvoorbeeld het pand dat Ciccionina huurt uit de portefeuille te halen of de procedure stop te zetten.

Kritisch

GroenLinks zei te worstelen met het dossier en kritisch te zijn over het proces. De fractie gaf aan de behoefte te voelen om nog eens een breder debat te houden over de rol van de raad en het college in een dergelijke proces. D66 liet onder meer weten het jammer te vinden dat Ciccionina niet eerder is gevraagd of de stichting het pand wilde kopen.

Afstandelijk

De PvdA vroeg onder meer of ooit was overwogen om Vestia uit te kopen uit de VOM. Ook die optie was volgens de wethouder onderzocht, maar bleek te risicovol te zijn voor de gemeente. De SP omschreef de situatie tussen ondernemers, gemeente en VOM als kil en afstandelijk. De fractie zou het liefst zien dat het college de verkoop gaat heroverwegen. Het CDA liet weten nog veel vragen te hebben. Die fractie is nog niet overtuigd van de gekozen strategie en gaat intern andere mogelijkheden bekijken die wellicht verwoord worden in een motie.

Leefbaarheid

STIP gaf aan het belangrijk te vinden dat de gekozen strategie waarborgen biedt om de kwaliteit in de Kromstraat te behouden. De fractie is verder blij dat er ruimte is geboden om het huidige huurcontract met Stichting Ciccionina te vernieuwen. Voor de VVD staan in de Kromstraat leefbaarheid en veiligheid voorop, waarover de fractie mogelijk ook een motie zal indienen.

Inzage

Wat de ChristenUnie betreft moet de wethouder meer inzicht bieden in de verschillende scenario’s die zijn onderzocht. Förster beloofde zo nodig bereid te zijn met Vestia te overleggen of de raad inzage zou kunnen krijgen in de onderzochte scenario’s. Vanuit de commissie werd daarop aangegeven dat inzage dan niet nodig is. De ChristenUnie gaf eveneens aan een motie te overwegen. Het onderwerp is toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering van a.s. donderdag 22 december om 20.00 uur. 

Pagina opties