Veel animo om kandidaat-raadslid te worden

Dit item is verlopen op 21-05-2017.
21 april 2017 - 29 van de 50 deelnemers aan de cursus Politiek Actief hebben laten weten dat ze serieus overwegen om kandidaat-raadslid te worden. De cursus die donderdag 20 april werd afgerond, volgde direct na de wervingscampagne Ja, ik wil in de gemeenteraad die inwoners van Delft opriep om politiek actief te worden.

Net als in 2009 en 2013 beoogde de gemeenteraad van Delft met deze campagne om stadgenoten te vinden die belangstelling hebben voor de politiek en betrokken zijn bij de stad, maar de weg naar de gemeenteraad nog niet hebben gevonden. 120 Delftenaren meldden zich begin dit jaar via de campagne Ja, ik wil in de gemeenteraad aan voor de cursus, waarvoor 50 plekken beschikbaar waren.

De zes lessen werden verzorgd door ProDemos. Hierin kregen de cursisten informatie over het besluitvormingsproces van de gemeenteraad; ze maakten kennis met raadsleden; ze leerden debatteren en ze kregen tips om politiek actief te worden.

Voor bijna 25 belangstellenden die waren uitgeloot voor de cursus werd afgelopen dinsdag een bijeenkomst gehouden, waarbij net als bij de cursus de ontmoeting en kennismaking met politieke partijen en raadsleden centraal stonden.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt sprak haar waardering uit dat zoveel betrokken Delftenaren met hun komst lieten blijken dat ze geïnteresseerd zijn in het bestuur van de gemeente en zich willen inzetten voor de stad. Ze wees daarbij ook op de groeiende belangstelling om politiek actief te worden. In 2009 meldden zich 51 Delftenaren aan en in 2012 68 Delftenaren. Door het hoge aantal aanmeldingen van 120 in 2017 werd besloten om twee groepen van 25 Delftenaren de cursus te laten volgen.

Of er uit deze groep belangstellenden daadwerkelijk nieuwe raadsleden komen, hangt af van de keuze die politieke partijen maken bij het opstellen van de kandidatenlijsten en de keuze die de kiezer maakt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Pagina opties