Spoorzone centraal in extra commissievergadering

Dit item is verlopen op 14-10-2012.
13 september 2012 - In een extra overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte wordt op woensdag 19 september vanaf 20.45 uur onder meer gesproken over de vraag hoe de gemeenteraad meer grip op het Spoorzoneproject kan krijgen.

Om die reden behandelt de commissie in deze extra vergadering de voortgangsrapportage Spoorzone Delft over het tweede kwartaal van dit jaar.

Daarnaast staat de commissie stil bij de wijzigingen die het college wil doorvoeren in het sturingsmodel van het project. Een van die wijzigingen is het opheffen van de Raad van Commissarissen van OBS.

De commissie bespreekt voorts een notitie van een werkgroep uit de commissie die de aanbevelingen uit een quick-scan van Policy Research nader heeft bekeken. In de notitie doet de werkgroep een aantal voorstellen om de kennis en controle van de raad bij het Spoorzoneproject te verbeteren.

Pagina opties