Sociaal Domein vult agenda met wonen

Dit item is verlopen op 03-07-2019.
3 juni 2019 – De agenda van de overlegvergaderingen van de commissie Sociaal Domein en Wonen is op donderdag 6 juni vooral gevuld met onderwerpen die met wonen en huisvesting te maken hebben.

De commissie bespreekt onder meer het voorstel Vaststelling huisvestingsverordening Delft 2019 en de brief van het college van B en W met de titel Kansen voor Buitenhof – resultaten 2018 – jaarplan 2019.

Daarnaast praat de commissie over de Woonmonitor 2018 en de Woonagenda 2019-2022, de Uitvoeringsagenda Langer en Weer Thuis, de tussentijds evaluatie Studentenhuisvesting in goede banen en de evaluatie 2014-2018 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (startersleningen).

Het enige onderwerp op deze avond dat niet direct met wonen te maken heeft is de brief van het college over de beëindiging van het verzelfstandigingsproces van het Instituut Sociaal Raadslieden.

De overlegvergadering vergadering begint rond 20.15 uur en wordt vanaf 20.00 uur voorafgegaan door de procedurevergadering. Het Delfts Kwartiertje, waarin partijen vragen kunnen stellen aan leden van het college, start om 19.45 uur.

De commissievergaderingen zijn in de regel openbaar en kunnen worden bijgewoond in de raadszaal of thuis via de webcast rechtstreeks worden bekeken. De webcastuitzendingen beginnen donderdag 6 juni al om 19.00 uur met het klankbordmoment, waarin de Delftse Rekenkamer met de commissie Sociaal Domein en Wonen van gedachten wisselt over de opzet van het onderzoek naar het Delftse volkshuisvestingsbeleid.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties