Sociaal Domein praat over Sport en Bewegen

Dit item is verlopen op 07-03-2018.
7 februari 2018 – In de overlegvergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen wordt op dinsdag 13 februari onder meer de visie Sport en Bewegen besproken.

Deze visie zal als kader dienen voor de nog op te stellen lnvesteringsagenda Sportaccommodaties als onderdeel van Fonds Delft 2040.

De commissie buigt zich in deze vergadering verder over het voorstel over de kredietaanvraag uitbreiding internationale school Laurentius Onderwijs Delft. In dit voorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.300.000 aan Laurentius Stichting voor de uitbreiding van de International School Delft (IGBO).

Voorts informeert het college de commissie over de stand van zaken van de Woonvisie 2016-2023 en de Woningbouwmonitor 2017. De commissie bespreekt verder de eindrapportage Delft voor Elkaar 2016 en het advies van de raadswerkgroep Right to Challenge.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur. Het Delfts Kwartiertje, waarin fracties vragen kunnen stellen aan het college, start om 19.30 uur. Daarna begint de procedurevergadering om 19.45 uur.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties