Simpeler bouwen leidt tot veel vragen

Dit item is verlopen op 14-01-2013.
14 december 2012 – Het streven van de gemeente om kleine bouwwerken aan de voorkant van een woning eenvoudiger te maken is donderdag 13 december in de commissie Middelen en Economie door een meerderheid van de commissie met instemming begroet.

Delft en Zoetermeer zijn de landelijke voortrekkers om kleine bouwaanpassingen makkelijker te maken. Beide gemeenten werken aan een draaiboek met daarin regels en criteria, die bepalen wat wel en wat niet zonder vergunning aan de voorkant van een huis gebouwd kan worden.


Zo blijft er onder meer een meldingsplicht bestaan en zal het vergunningvrij bouwen alleen in bepaalde delen van Delft mogelijk zijn. Alle regels en voorschriften worden verder uitgewerkt in een voorstel van het college dat begin 2013 naar de raad wordt gestuurd en verder wordt behandeld in de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte.


Een meerderheid van de commissie toonde zich positief over het streven van het college om de regeldruk te verminderen. Enkele fracties, waaronder Stadsbelangen Delft en SP, vroegen wethouder Lucas Vokurka scherp te zijn op het voorkomen van excessen en lelijke bouwsels in het straatbeeld. Onafhankelijk Delft wees er verder op dat de Delftse Post, waarin de meldingen over verbouwingen staan, niet overal even consequent wordt bezorgd waardoor niet alle plannen bij iedereen bekend zijn. De SP stelde de wethouder voor, als de gemeente dat niet zelf zou willen doen, om de bouwer te verplichten een briefje over zijn bouwplan bij de buren in de bus te doen, zodat deze niet voor onaangename verassingen komen te staan. Dat ging de wethouder te ver; hij lichtte toe dat de bouwaanvragen en meldingen digitaal openbaar worden gemaakt en alle geïnteresseerden zich daarop kunnen abonneren.


D66 stelde vragen over de handhaving. Volgens die fractie moet voorkomen worden dat  via boetes bouwovertredingen afgekocht kunnen worden.  Verder uitte GroenLinks de nodige zorgen over de handhavingsmogelijkheden. De wethouder liet weten dat het college in het raadsvoorstel met de nadere uitwerking een overzicht zal opnemen met de verschillende vormen van handhaving.


De voorstellen over de wijziging van enkele belastingverordeningen voor 2013 en een wijziging in de begroting voor 2012 zijn door de commissie op de hamerstukkenagenda van de raadsvergadering op 20 december gezet.  Verder werd alvast kort stilgestaan bij de recente brief van het college waarin een aanvullende bezuinigingsopgave voor de gemeente van 37 miljoen euro wordt aangekondigd. Voor de presentatie die daarover op 24 januari wordt gegeven, gaf de VVD al een aantal vragen mee. Afgesproken werd dat fracties ook de komende dagen nog vragen  kunnen indienen.
 

Pagina opties