Schikking einde Gondelaffaire

Dit item is verlopen op 29-06-2013.
29 mei 2013 - De advocaten van de gemeente Delft en Martin Stoelinga zijn tot overeenstemming gekomen over de financiële afwikkeling van de Gondelaffaire.

De raad heeft op 4 april besloten die opdracht neer te leggen bij het college om via een onderhandelingsronde tot een voor beide partijen succesvolle afronding te komen.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft vandaag met de heer Stoelinga het geschil geschikt omtrent de aansprakelijkstelling door Stoelinga van de gemeente Delft en burgemeester Verkerk in de Gondelaffaire. Daarmee komt  een einde aan een langlopend juridisch geschil en wordt verdere juridisering voorkomen. Met het bereikte resultaat beogen alle betrokken partijen in het belang van de stad de politiek-bestuurlijke verhoudingen te herstellen. Commissaris van de Koningin de heer Franssen heeft de raad en het college hiertoe opgeroepen. De heer Stoelinga ontvangt een bedrag van € 390.000,--.

Pagina opties