Samenvatting algemene beschouwingen: VVD

Dit item is verlopen op 27-11-2009.

27 oktober 2009 - De laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode vinden plaats in een financieel lastige periode. De kredietcrisis slaat ook toe in Delft. Uit de najaarsrapportage blijkt vooralsnog een nadelig resultaat op de begroting 2009 van 3,7 miljoen euro. Gelukkig is het college er in geslaagd een sluitende begroting 2010 te presenteren.

Het college van B&W heeft veel werk verzet en aansprekende resultaten geboekt. Genoemd kunnen worden de komst van het Warmtebedrijf en van Science Park Holland, de nieuwe wijk Harnaschpolder, de passantenhaven aan de Zuidkolk met nautische voorzieningen, het opknappen van wijkwinkelcentra en meer schoonmaak van de stad op zon- en feestdagen.
Over de woonlasten in 2010 is de VVD minder enthousiast. De voorgestelde lastenstijging van 3,01% is hoger dan de bij de Kadernota vastgestelde 1,81%, die de VVD al te hoog vond. Veel andere gemeenten kiezen juist nu voor lagere lasten als onderdeel van het pakket maatregelen om de burgers zo goed mogelijk door de kredietcrisis heen te leiden en hen waar mogelijk te ontzien. Dat is wat de VVD ook wil.

De VVD-fractie is blij met de goede resultaten van het Vermeercentrum en complimenteert de organisatie en alle vrijwilligers die dit particuliere initiatief een succes maken. Een laatste gemeentelijke financiële bijdrage is dan ook op zijn plaats. De “boete” van 157 euro die paren bovenop het reguliere trouwtarief moeten betalen, als zij op een andere locatie dan het Delftse stadhuis willen trouwen, moet geschrapt worden.

De VVD staat bekend om degelijk financieel beheer. Logisch dat er alvast vooruit wordt gekeken naar de komende, financieel zware jaren. Verdergaande maatregelen om Delft financieel op orde te houden, zullen noodzakelijk zijn. Onderwerpen en programma’s die nu nog zijn ontzien, zullen dan ook ter discussie gesteld moeten worden. De rol, het takenpakket en de organisatie van de gemeente Delft maken daar deel van uit. In 2010 bedragen de brutoloonkosten van de gemeente circa 76 miljoen euro. Dat is bijna 22% van de totale begroting. Ook het door de gemeente compenseren van bezuinigingen van het Rijk zal heroverwogen moeten worden.

Pagina opties