Ruimte en verkeer vervolgt overleg met fietsparkeren

Dit item is verlopen op 07-08-2019.
7 juli 2019 – De commissie Ruimte en Verkeer vervolgt op dinsdag 9 juli vanaf 20.00 uur de overlegvergadering van afgelopen dinsdag toen de commissie niet meer toe kwam aan de bespreking van het fietsparkeren in Delft.

Stadsbelangen Delft had om bespreking van dit onderwerp gevraagd en een meerderheid van de fracties heeft zich daarbij aangesloten. Aanleiding voor de bespreking is de Voortgang Fietsparkeren Delft uitvoeringsagenda 2018-2021. Hierin stelt het college onder meer extra maatregelen voor om het tekort aan fietsenstallingen in de binnenstad van Delft aan te pakken.

Agenda overlegvergadering

Pagina opties