Ruimte en Verkeer vergadert twee avonden

Dit item is verlopen op 05-10-2019.
5 september 2019 – De commissie Ruimte en Verkeer houdt op dinsdag 10 september de reguliere overlegvergadering en daarnaast op donderdag 12 september een extra overlegvergadering.

In de overlegvergadering op 10 september bespreekt de commissie onder meer het voorstel Uitbreiding parkeergebieden D en E en diverse aanpassingen parkeerverordening en het voorstel Toevoegen mobiliteits hub(s) aan programma Nieuw Delft. Verder buigt de commissie zich komende dinsdag over de impactanalyse verstedelijksopgave Delft 2040.

In de extra overlegvergadering op donderdag 12 september praat de commissie over het bestemmingsplan Professor Schoemakerplantage, Grasbuurt en het aangepast bestemmingsplan Het Arsenaal. Voorts bespreekt de commissie het voorstel Aanvraag investeringskrediet aankoop Vestia woningen en het ontwerpbesluit lidmaatschap werkgeversvereniging Omgevingsdienst Haaglanden.

De commissie begint op dinsdag 10 september om 19.45 uur met het Delfts Kwartiertje, om 20.00 uur gevolgd door de procedurevergadering en om 20.15 uur door de overlegvergadering. De extra overlegvergadering op 12 september begint om 20.00 uur.

Dinsdag 10 september 2019

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Donderdag 12 september 2019

Agenda overlegvergadering

Pagina opties