Ruimte en Verkeer vergadert twee avonden

Dit item is verlopen op 06-07-2019.
6 juni 2018 -  De commissie Ruimte en Verkeer heeft deze maand zoveel onderwerpen op de overlegagenda staan dat is besloten om naast de reguliere overlegvergadering op dinsdag 11 juni een extra overlegvergadering te houden op dinsdag 18 juni.

De commissie behandelt op 11 juni onder meer de voorstellen bestemmingsplan Tiny Houses en het aanvaarden van het MER Schieoevers Noord, aanleg Gelatinebrug, definitieve verklaring van geen bedenkingen voor een dakopbouw voor zes appartementen aan de Mina Kr├╝semanstraat 40-44 en weigeren ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor tijdelijke transformatie kantoorgebouw Motorenweg 5. Daarnaast bespreekt de commissie de toekomstige governance van Avalex. Het bestuur van Avalex wil begin volgend jaar een besluit nemen over de vorm, waarin het gemeenschappelijke afvalbedrijf gerund wordt.

De overlegvergadering begint op 11 juni rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur start. Voorafgaand aan de procedurevergadering vindt een technische presentatie plaats van busvervoerder EBS over de wijzigingen in de Delftse dienstregeling door de busconcessie Haaglanden Streek.

Op de voorlopige agenda van de extra overlegvergadering op dinsdag 18 juni staat onder meer de impactanalyse verstedelijkingsopgave Delft 2040 en de brief van een bewoner die zich terugtrekt uit het overleg over de verkeersveiligheid in de Gasthuislaan. De commissie buigt zich verder over het bedrijfsplan 2019-2022 van ParkerenDelft BV en de verplaatsing van Laga. Deze vergadering begint om 20.00 uur.

In een voorafgaande mailronde heeft een meerderheid van de raad ingestemd met het verplaatsen van de bespreking van het voorstel Tiny Houses en aanvaarden van het MER Schieoevers Noord naar de extra overlegvergadering op dinsdag 18 juni. Dit voornemen wordt formeel bekrachtigd in de procedurevergadering van 11 juni. Dit geldt ook voor de impactanalyse verstedelijkingsopgave Delft 2040. De bespreking hiervan vindt na het zomerreces plaats, nadat er een stadsgesprek heeft plaatsgevonden.

Agenda procedurevergadering 11 juni

Agenda overlegvergadering 11 juni

Agenda overlegvergadering 18 juni

Pagina opties