Ruimte en Verkeer vergadert twee avonden

Dit item is verlopen op 14-04-2019.
14 maart 2019 – Naast de reguliere vergaderavond op dinsdag 19 maart houdt  de commissie Ruimte en Verkeer op donderdag 21 maart een extra overlegvergadering. De commissie heeft zoveel te bespreken dat de agenda over twee avonden is verdeeld.

In de overlegvergadering op dinsdag 19 maart behandelt de commissie het voorgenomen besluit aangaan GR Centrumregeling samenwerking gemalendiensten, het bestemmingsplan Van der Goesstraat-Van Schuijlenburchstraat en het conceptraadsvoorstel Rekenkamerrapport Niet wachten op klachten.

Daarnaast is door alle fracties de brief van het college over de Gasthuisplaats op de agenda gezet. De overlegvergadering begint rond 20.15 uur. Daaraan voorafgaand start het Delfts Kwartiertje om 19.45 uur en de procedurevergadering om 20.00 uur.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

De extra overlegvergadering op donderdag 21 maart  begint om 20.00 uur. In deze vergadering bespreekt de commissie de twee bestemmingsplannen woningbouw Abtswoudseweg en Pastoor van Arskerk.

Op verzoek van de fracties van Onafhankelijk Delft, STIP en GroenLinks is de brief van het college over het verkeerslicht bij de fietsoversteek Jaffalaan-Mekelweg aan de agenda toegevoegd.

Agenda overlegvergadering

Pagina opties