... Actueel Ruimte en Verkeer vergadert twee avonden

Ruimte en Verkeer vergadert twee avonden

12 september 2017 – De commissie Ruimte en Verkeer heeft de volle agenda van de overlegvergadering verdeeld over dinsdag 19 en donderdag 21 september.

In de overlegvergadering van aanstaande dinsdag bespreekt de commissie het voorstel Omgevingsvergunning bouwplan Pastoor van Arskerk. De gemeenteraad neemt op donderdag 28 september een besluit over dit voorstel.

Verder worden onder meer de Wro-coördinatieregeling, de evaluatie kentekentoegang en de voortgangsrapportage Ontwikkeling Spoorzone Delft over het tweede en derde kwartaal van 2017 besproken.

In de overlegvergadering op donderdag 21 september bespreekt de commissie het voorstel Intrekken verordening Lijkbezorgingsrechten Delft 2016 en intrekken beheersverordening Begraafplaatsen Delft 2011. Daarnaast kan de commissie wensen en bedenkingen uiten over de procedure Oprichting coöperatieve vereniging beheer groengebieden Midden-Delfland. Voorts bespreekt de commissie het Uitvoeringsprogramma 2017 – 2020 van Delft Energieneutraal 2050.

De overlegvergadering op dinsdag 19 september begint rond 20.15, aansluitend aan de procedurevergadering die om 20.00 uur begint. Voorafgaand aan deze vergadering vindt om 19.15 uur de technische toelichting plaats op de voortgangsrapportage van het Spoorzoneproject. Na deze presentatie stellen verschillende fracties vanaf 19.45 uur vragen tijdens het Delfts Kwartiertje.

De overlegvergadering op donderdag 21 september begint om 20.00 uur.

Dinsdag 19 september 2017

Technische toelichting voortgangsrapportage Ontwikkeling Spoorzone Delft

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Donderdag 21 september 2017

Agenda overlegvergadering