Ruimte en Verkeer houdt extra vergadering

Dit item is verlopen op 07-07-2020.
De commissie Ruimte en Verkeer vergadert deze week niet alleen op donderdag 11 juni, maar ook op dinsdag 9 juni. De raadscommissie vergaderen sinds vorige week weer in de raadszaal. Daarnaast houdt de commissie Algemeen op 11 juni een vergadering over de Delftse corona-aanpak.

Publiek en pers kunnen de vergadering rechtstreeks via de webcast volgen. De publieke tribune in de raadszaal blijft gesloten.

De commissie Ruimte en Verkeer bespreekt in de extra oordeelsvormende vergadering op 9 juni vanaf 20.00 uur onder meer de bestemmingsplannen Bacinol en Bethelpark en de Gebiedsvisie Reinier de Graafbuurt-Juniusbuurt. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Voorafgaand aan deze vergadering vindt als proef een digitale inspreeksessie plaats.

Op 11 juni begint de raadsavond om 19.00 uur met de commissie Algemeen. De oordeelsvormende vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer begint aansluitend om 20.00 uur. Op de agenda staan als overlegonderwerpen onder meer het initiatiefvoorstel van STIP, D66 en GroenLinks over Duurzaam (ver)bouwen en het concept Regionale Energiestrategie.

De commissie Economie, Financiƫn en Bestuur houdt op donderdag 11 juni twee beeldvormende sessies over ondermijning en over de biotech campus.

Inspreekuur commissie Ruimte en Verkeer

Extra vergadering commissie Ruimte en Verkeer

Vergadering commissie Algemeen 

Vergadering commissie Ruimte en Verkeer

Pagina opties