Ruimte en Verkeer buigt zich over deelfietsen

Dit item is verlopen op 03-03-2020.
3 februari 2020 – In de oordeelsvormende vergadering op donderdag 6 februari bespreekt de commissie Ruimte en Verkeer onder meer de evaluatie over de deelfietsen in Delft. De vergadering begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Op verzoek van de fracties van ChristenUnie, D66, GroenLinks en STIP is voor deze vergadering de motie Parkeren Gasthuisplaats geagendeerd. De fracties hebben hierover aanvullende vragen voor het college. De fracties van Stadsbelangen Delft, Onafhankelijk Delft en PvdA hebben gevraagd om bespreking van een bewonersbrief over de verkeersveiligheid voor voetgangers en gehandicapte Delftenaren.

De petitie Geen gif in de lek is op verzoek van Onafhankelijk Delft, ChristenUnie en SP toegevoegd aan de agenda en in deze oordeelsvormende vergadering wordt tevens de startnotitie van de stadsbouwmeester besproken.

Beeldvorming

De commissie Sociaal Domein en Wonen komt op 6 februari vanaf 19.00 uur bij elkaar in de commissiekamer in het stadhuis voor een beeldvormend gesprek met de Adviesraad Sociaal Domein. Belangstellenden kunnen deze bijeenkomst als toehoorder bijwonen.

De commissie Economie, Financiën en Bestuur is aanstaande donderdag in OPEN om vanaf 19.00 uur een openbare presentatie over het meerjarenbeleidsplan van bibliotheek DOK bij te wonen.

Agenda commissie Ruimte en Verkeer

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur

Pagina opties