Ruimte en Verkeer buigt zich over bouwplannen

Dit item is verlopen op 07-11-2019.
7 oktober 2019 – De commissie Ruimte en Verkeer behandeld in de overlegvergadering op dinsdag 8 oktober drie voorstellen om verklaringen van geen bedenkingen af te geven voor verschillende bouwplannen.

Voor het plan Kloosterkade/Keurenaerstraat is een ontwerpverklaring nodig om op die plek een vrouwenopvang en acht eengezinswoningen te kunnen bouwen. Voor de bouw van twee woningen op de locatie Rotterdamseweg 13 een definitieve verklaringen van geen bedenkingen nodig. In de Jordaniëstraat is voor de realisatie van acht appartementen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen nodig.

De commissie bespreekt in deze vergadering verder het voorstel Derde wijziging van de GR Omgevingsdienst Haaglanden en het voorstel Inzet deel van de kwaliteitsgelden uit grondexploitatie Nieuw Delft. Daarnaast staat de actuele motie Stop verstening binnenterreinen en privéterreinen op de agenda. De fracties van de ChristenUnie en het CDA trokken deze motie tijdens de afgelopen raadsvergadering in met het verzoek de motie eerst in de commissie te bespreken.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat. Het Delfts Kwartiertje, waarin fracties vooraf aangekondigde vragen kunnen stellen aan het college, begint om 19.45 uur.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties